Erste privatno bankarstvo

Naša najveća nagrada: vaše zadovoljstvo.
Predanost. Od 1819.

  • Nagrada The Banker za najbolju uslugu privatnog bankarstva u Hrvatskoj 2014. i 2017.
  • Nagrada The Banker za najbolju uslugu privatnog bankarstva u u centralnoj i istočnoj Europi 2014., 2015., 2016., 2017.
  • Nagrada Euromoney za najbolju uslugu privatnog bankarstva u Hrvatskoj 2013.

Tržišni lider u regiji središnje i istočne Europe

Kliknite na mapu za više informacija o usluzi Erste privatnog bankarstva u pojedinoj zemlji:

Austrija Češka Slovačka Mađarska Rumunjska Hrvatska